Thank you for showing interest in our members.
We´ll get back to you.

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 7 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
E-mail this to ...

Green Banana

We will manufacture good and tasty food that easily can compete with equivalent non-plant based products. We will also distribute plant based products, our own and others, in new ways to enable rural consumers to get the latest from within the plant based market.

Vision

This company will initially work within two business units, development and manufacturing of plant based food, and, distribution of plant based products to rural towns and villages.

Our motto is “We have a mission – plant based food should be tasty, nutritional and available to all”.

Please feel free to contact us at Foodtech Innovation Network if you want to know more and we’ll get back to you.

Green Banana

We will manufacture good and tasty food that easily can compete with equivalent non-plant based products.

Big business

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Cool Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod. Consectetur adipisicing elit.