Thank you for showing interest in our members.
We´ll get back to you.

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Foodtech — A catalyst for change 

We believe that by supporting small and medium sized enterprises we can unlock the full potential of foodtech to create a sustainable and resilient food system that nourishes both people and planet, while creating jobs in the region. This is why we founded the Foodtech Innovation Network. 

Foodtech Innovation Network is a joint collaboration between Innovation Skåne, Almi Företagspartner Skåne, Lund Tekniska Högskola (LTH), Malmö Stad, and Invest In Skåne as associated partner. The project is partially financed by the European Union, European Regional Development Fund for Skåne and Blekinge. 

We are proud to contribute to the following Sustainable Development Goals
12. Responsible consumption and production 
8.2. Diversify, innovate and upgrade for economic productivity 
9.4. Upgrade all industries and infrastructures for sustainability 
17.16. Enhance the global partnership for sustainable development.