Thank you for showing interest in our members.
We´ll get back to you.

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 7 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen
E-mail this to ...

AppFood Technology

We are helping conscious parents provide their babies with food, manufactured as you would have done it at home.

Vision

We baby food category defined as the glass-jar product by introducing modern recepies, production processes, marketing and distribution.

Tags: Food

Please feel free to contact us at Foodtech Innovation Network if you want to know more and we’ll get back to you.

AppFood Technology

We are helping conscious parents provide their babies with food, manufactured as you would have done it at home.

Big business

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Cool Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod. Consectetur adipisicing elit.