Thank you for showing interest in our members.
We´ll get back to you.

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Together we create the food system of the future. Today.

Foodtech Innovation Network represents a community of more than 130 members aspiring to create a healthy, tasty and sustainable food system. Standing side by side with entrepreneurs, the food industry, the innovation system and the public sector we increase innovation power and unite pioneers in the field of foodtech. We are here to reinforce innovative solutions and accelerate the growth of small and medium sized enterprises (SME:s).

Read about our results and insights here