Thank you for showing interest in our members.
We´ll get back to you.

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Foodtech Innovation Network – 100 bolag som bidrar till framtidens livsmedelssystem

Posted on januari 31, 2023

Foodtech Innovation Network arbetar för att öka innovationskraften i små och medelstora företag. Nätverket har nu över 100 medlemmar som får stöd att växa och bidra till framtidens livsmedelssystem.

Livsmedelssystemet är en av de viktigaste pusselbitarna för att bidra till hållbar skillnad i världen. Vad vi äter, hur vi producerar och distribuerar mat har stor påverkan på vår gemensamma klimatpåverkan, sötvattenanvändning och på den biologisk mångfalden. För att möta utmaningarna krävs nya lösningar. Livsmedel är ett styrkeområde för Skåne och den ökande mängden innovativa bolag inom foodtech visar att regionen dessutom är stark på kombinationen livsmedel och tech.

– Vi är glad att vi har lyckats samla så här många bolag och att vi dessutom kan se att arbetet som vi gör hjälper dem framåt. Vi har också samlat många olika kategorier av bolag, allt ifrån bolag som fokuserar på att använda restströmmar, till nya typer av förpackningslösningar, alternativa proteiner och drycker samt lösningar för hantering av vatten säger Emelie Olsson och Malin Komaiszko, från Innovation Skåne som är projektledare för Foodtech Innovation Network.

Foodtech Innovation Network gör insatser på gruppnivå i form av nätverksmöten, kunskapsfördjupande seminarium och kurser men finansierar även individuella insatser direkt till bolaget, exempel på detta är provkörningar, analyser och förpackningsutveckling. Varje bolag har dessutom tillgång till en personlig tillväxtrådgivare som stöttar bolaget.

– Målsättningen är att skapa minst 150 heltidsekvivalenter inom Skåne och Blekinge genom att stödja små och medelstora företag i utveckling och innovationsprocesser med kunskap, infrastruktur och samarbetsmöjligheter. Den långsiktiga målsättningen är att skapa en mer innovativ och hållbar livsmedelsindustri säger Emelie Olsson, projektledare Foodtech Innovation Network.

Att tillvarata och utveckla innovationskraften i små och medelstora företag är av stor vikt för att främja transformationen av livsmedelssystemet och bidra till lösningar på lokala och globala utmaningar samtidigt som bolagen skapar tillväxt.

Latest posts

Foodtech Innovation Network får fortsatt förtroende att driva utvecklingen av framtidens livsmedelssystem i Skåne och Blekinge – Foodtech Innovation Network har beviljats fortsatt förtroende att driva [...]

”The large interest in the start up community shows that the Foodtech Innovation Network meets a real need” – Foodtech Innovation Network external evaluator Dr Maria Tunberg, has followed [...]

Foodtech Innovation Network flyttar det skånska livsmedelssystemet framåt genom att främja innovation, tillväxt och hållbar utveckling  – Foodtech Innovation Network, som drivs av Innovation Skåne, Lunds Tekniska [...]

Foodtech Forum brought the industry together to create the food system of the future – Foodtech Forum, by Foodtech Innovation Network, gathered 400 attendees – [...]

Foodtech Forum samlar branschen för att skapa framtidens livsmedelssystem – Med en växande befolkning, skenande livsmedelspriser och ett 1,5-graders mål [...]

Foodtech Forum: Together we create the food system of the future, today. – Foodtech Innovation Network offers a unique opportunity [...]

Meet Edgy Veggie – Edgy Veggie is a Malmö-based start-up that produces smart and sustainable [...]

Meet Stacky’s – Stacky’s is a reaction to the fact that the food industry seems stuck in [...]

Foodtech Innovation Network – 100 bolag som bidrar till framtidens livsmedelssystem – Foodtech Innovation Network arbetar för att öka innovationskraften i små och [...]

Skånsk innovation och lokala leverantörer leder livsmedelsystemet framåt när ICA-handlare bjöd in till träff i Malmö – Det svenska livsmedelssystemet fungerar inte idag, vi står inför stora [...]