Thank you for showing interest in our members.
We´ll get back to you.

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Foodtech Innovation Network får fortsatt förtroende att driva utvecklingen av framtidens livsmedelssystem i Skåne och Blekinge

Posted on februari 21, 2024

Foodtech Innovation Network har beviljats fortsatt förtroende att driva utvecklingen av framtidens livsmedelssystem av Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Nytt för den nya projektperioden är att Innovation Skåne, Lunds Tekniska Högskola, Almi Företagspartner Skåne och Malmö Stad går in som partners, och Invest in Skåne som associerad partner.

Genom att bygga vidare på framgångarna och lärdomarna från tidigare genomförda projekt kommer Foodtech Innovation Network att förstärka sin position som en viktig katalysator för innovation inom livsmedelssystemet. Foodtech Innovation Network kommer nu att drivas av befintliga partners Innovation Skåne och Lunds Tekniska Högskola, samt nya partners Almi Företagspartner Skåne och Malmö Stad, och associerad partner Invest in Skåne. Det nya partnerskapet kommer att ge ytterligare en dimension som möjliggör en bredare och mer holistisk syn på branschen.

”Vi är övertygade om att dessa nya partners kommer att tillföra betydande expertis och resurser till Foodtech Innovation Network. Tillsammans kommer vi att kunna driva projektet mot nya höjder och skapa verkliga förändringar inom livsmedelssystemet i regionen”, säger Emelie Olsson, Project Manager.

Tillväxtrådgivning och teknisk expertis inom livsmedelsteknik kommer fortsatt att vara kärnan i projektet. Den nya projektperioden innebär även ett större fokus på att utforska nya Marknadskanaler samt att intensifiera insatserna inom hållbarhet. Med ökad medvetenhet om de globala miljöutmaningarna och konsumenternas efterfrågan på hållbara produkter, kommer Foodtech Innovation Network att vara i framkant när det gäller att främja innovativa och hållbara lösningar inom livsmedelssektorn.

”Vi är angelägna om att bygga vidare på våra tidigare erfarenheter och framgångar. Den nya satsningen kommer att ge oss möjlighet att inte bara stödja företag med teknisk expertis och affärsrådgivning utan också att vara en drivkraft för positiva förändringar inom branschen”, tillägger Malin Komaiszko, Community Manager.

Ta del av den fullständiga rapporten med alla resultat från tidigare arbete med Foodtech Innovation Network genom att klicka dig vidare nedan.

Rapport och resultat

Latest posts

Foodtech Innovation Network får fortsatt förtroende att driva utvecklingen av framtidens livsmedelssystem i Skåne och Blekinge – Foodtech Innovation Network har beviljats fortsatt förtroende att driva [...]

”The large interest in the start up community shows that the Foodtech Innovation Network meets a real need” – Foodtech Innovation Network external evaluator Dr Maria Tunberg, has followed [...]

Foodtech Innovation Network flyttar det skånska livsmedelssystemet framåt genom att främja innovation, tillväxt och hållbar utveckling  – Foodtech Innovation Network, som drivs av Innovation Skåne, Lunds Tekniska [...]

Foodtech Forum brought the industry together to create the food system of the future – Foodtech Forum, by Foodtech Innovation Network, gathered 400 attendees – [...]

Foodtech Forum samlar branschen för att skapa framtidens livsmedelssystem – Med en växande befolkning, skenande livsmedelspriser och ett 1,5-graders mål [...]

Foodtech Forum: Together we create the food system of the future, today. – Foodtech Innovation Network offers a unique opportunity [...]

Meet Edgy Veggie – Edgy Veggie is a Malmö-based start-up that produces smart and sustainable [...]

Meet Stacky’s – Stacky’s is a reaction to the fact that the food industry seems stuck in [...]

Foodtech Innovation Network – 100 bolag som bidrar till framtidens livsmedelssystem – Foodtech Innovation Network arbetar för att öka innovationskraften i små och [...]

Skånsk innovation och lokala leverantörer leder livsmedelsystemet framåt när ICA-handlare bjöd in till träff i Malmö – Det svenska livsmedelssystemet fungerar inte idag, vi står inför stora [...]