Thank you for showing interest in our members.
We´ll get back to you.

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Meet Ooble Innovations

Posted on juli 25, 2022

What happens when a small businesses receives support from the Foodtech Innovation Network technical experts?

”Wa are getting support to get the pilot scale of the product going forward and that is exactly what we need with our startup. The support we have got has been crucial because every single piece of advice is important to us.” explains Divya Mohan, founder of Ooble Innovations.

Meet Ooble Innovations, a Foodtech Innovation Network member, that aims at bridging sustainability and innovation within the food packaging industry starting with edible packaging that is desirable and viable for consumers.

00:05 What problem is your product solving?
00:50 What is your vision with Ooble?
02:28 What effect has the product on the food system?
03:32 What challenges have you encountered?
04:50 What is needed for SME:s to succeed?
05:41 What does it mean to be a member of Foodtech Innovation Network?
06:51 Do you benefit from meeting other entrepreneurs in the network?
07:36 What was the outcome of the support you received from Foodtech Innovation Network technical experts?

Latest posts

Foodtech Innovation Network får fortsatt förtroende att driva utvecklingen av framtidens livsmedelssystem i Skåne och Blekinge – Foodtech Innovation Network har beviljats fortsatt förtroende att driva [...]

”The large interest in the start up community shows that the Foodtech Innovation Network meets a real need” – Foodtech Innovation Network external evaluator Dr Maria Tunberg, has followed [...]

Foodtech Innovation Network flyttar det skånska livsmedelssystemet framåt genom att främja innovation, tillväxt och hållbar utveckling  – Foodtech Innovation Network, som drivs av Innovation Skåne, Lunds Tekniska [...]

Foodtech Forum brought the industry together to create the food system of the future – Foodtech Forum, by Foodtech Innovation Network, gathered 400 attendees – [...]

Foodtech Forum samlar branschen för att skapa framtidens livsmedelssystem – Med en växande befolkning, skenande livsmedelspriser och ett 1,5-graders mål [...]

Foodtech Forum: Together we create the food system of the future, today. – Foodtech Innovation Network offers a unique opportunity [...]

Meet Edgy Veggie – Edgy Veggie is a Malmö-based start-up that produces smart and sustainable [...]

Meet Stacky’s – Stacky’s is a reaction to the fact that the food industry seems stuck in [...]

Foodtech Innovation Network – 100 bolag som bidrar till framtidens livsmedelssystem – Foodtech Innovation Network arbetar för att öka innovationskraften i små och [...]

Skånsk innovation och lokala leverantörer leder livsmedelsystemet framåt när ICA-handlare bjöd in till träff i Malmö – Det svenska livsmedelssystemet fungerar inte idag, vi står inför stora [...]