Thank you for showing interest in our members.
We´ll get back to you.

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Pressure-driven membrane processes for food protein, 22 – 23 March 2022

Posted on februari 25, 2022

Welcome to this both practical and theoretical course at the pilot plant at LTH Food Technology 

The course will introduce you to the fundamentals of the membrane technology, its applications and best practices. It will provide the participants hand-on experience during lab and pilot scale experiments. There is no need to have a background within Food Science in order to attend as the level will be tailored to the people attending. 

This will be a unique chance to learn more about membrane technology and to ask all the questions you might have to our experts. In addition, you will have the opportunity to meet other companies, academics, and students interested in this field.  

The course is free of charge for however it will render a de minimis value. For detailed schedule, se below  

To sign up, please use the following link – Sign up 

A common dinner will be arranged for all participants of the course  

Please note: Accommodation has to be arranged by the participants themselves.   

The 2-days course will be provided in a co-operation of the Department of Food Technology, Engineering and Nutrition together with the Membrane Group at Lund University. 

Schedule  

Day 1, March 22

09:30 – 10:00 Registration and Welcome 

10:00 – 11:00 Fundamentals of membrane processes 

11:00 – 12:00 Pressure-driven membrane processes  

12:00 – 13:00 Lunch 

13:00 – 14:00 Membranes and modules (visit to the ChemEng pilot hall) 

14:15 – 15:00 Process design and process integration 

15:00 – 15:30 Coffee break 

15:30 – 16:30 Membrane processes in food applications – Part I  

16:30 – 17:30 Membrane fouling and cleaning 

18:30 – Dinner 

Day 2, March 23

08:30 – 10:00 2 x Membrane companies e.g. GEA, Alfa Laval, TetraPak  

10:30 – 11:00 Coffee 

11:00 – 12:00 Membrane processes in food applications – Part II 

12:00 – 13:00 Lunch 

13:00 – 15:00 Pilot test – Part 2 

15:00 – 15:30 Coffee break  

15:30 – 16:30 Discussion of pilot test results 

16:30 – 17:00 Evaluation and Graduation   

Latest posts

Foodtech Innovation Network får fortsatt förtroende att driva utvecklingen av framtidens livsmedelssystem i Skåne och Blekinge – Foodtech Innovation Network har beviljats fortsatt förtroende att driva [...]

”The large interest in the start up community shows that the Foodtech Innovation Network meets a real need” – Foodtech Innovation Network external evaluator Dr Maria Tunberg, has followed [...]

Foodtech Innovation Network flyttar det skånska livsmedelssystemet framåt genom att främja innovation, tillväxt och hållbar utveckling  – Foodtech Innovation Network, som drivs av Innovation Skåne, Lunds Tekniska [...]

Foodtech Forum brought the industry together to create the food system of the future – Foodtech Forum, by Foodtech Innovation Network, gathered 400 attendees – [...]

Foodtech Forum samlar branschen för att skapa framtidens livsmedelssystem – Med en växande befolkning, skenande livsmedelspriser och ett 1,5-graders mål [...]

Foodtech Forum: Together we create the food system of the future, today. – Foodtech Innovation Network offers a unique opportunity [...]

Meet Edgy Veggie – Edgy Veggie is a Malmö-based start-up that produces smart and sustainable [...]

Meet Stacky’s – Stacky’s is a reaction to the fact that the food industry seems stuck in [...]

Foodtech Innovation Network – 100 bolag som bidrar till framtidens livsmedelssystem – Foodtech Innovation Network arbetar för att öka innovationskraften i små och [...]

Skånsk innovation och lokala leverantörer leder livsmedelsystemet framåt när ICA-handlare bjöd in till träff i Malmö – Det svenska livsmedelssystemet fungerar inte idag, vi står inför stora [...]