Thank you for showing interest in our members.
We´ll get back to you.

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 9 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Sydsvensk satsning ska öka tillväxten inom livsmedelsindustrin

Posted on december 2, 2020

Sverige är ett av de länder i världen som ligger i topp i innovationsrakningen, men när det kommer till livsmedelsfokuserad innovation hamnar Sverige först på en 14 plats i Europa. Nu lanseras projektet Foodtech Innovation Network med syfte att öka tillväxten hos små och medelstora företag i Skåne och Blekinge. Detta genom att skapa ett nätverk för kunskapsutbyte samt tillgängliggöra testbäddar där företag kan utveckla sina produkter, processer och koncept tillsammans med tekniska experter från olika delar av branschen.

De skånska förutsättningarna är på många sätt unika. Här finns en av världens bästa jordbruksmarker samt världsledande forskning inom livsmedel, material, gastronomi, miljö och animalieproduktion. Trots att hälften av den mat som produceras i Sverige kommer från Skåne, och hälften av den svenska livsmedelsindustrin är skånsk, visar den skånska livsmedelsstrategin 2030 att läget inom flera områden behöver förbättras.

– Trots goda förutsättningar kan vi se hur resurser inte används till dess fulla potential. Genom att stötta innovationskraften hos små och medelstora företag bidrar vi till tillväxt på hemmaplan samtidigt som vi kan sprida innovativa foodtech-lösningar ut i världen, säger Emelie Olsson, Innovationsledare på Innovation Skåne. 

Ett hinder för tillväxt av små och medelstora bolag är avsaknad av testbäddar. Med detta som utgångspunkt har Innovation Skåne, Lunds universitets institution för Livsmedelsteknik och institution för Kemiteknik, Netport Science Park och Packbridge startat projektet Foodtech Innovation Network.

Foodtech Innovation Network har som mål att bidra till tillväxt i Skåne och Blekinge. Detta genom att accelerera innovationskraften i små och medelstora företag inom foodtech som på sikt kan bidra till lösningar på lokala och globala utmaningar genom skalbara innovationer. Projektet tillgängliggör testbäddar där små och medelstora företag kan utveckla sina produkter, processer och koncept tillsammans med tekniska experter. Företagen kommer också att erbjudas utbildning och i vissa fall även innovation- och tillväxtstöd.

Relaterade länkar

Latest posts

Skånsk innovation och lokala leverantörer leder livsmedelsystemet framåt när ICA-handlare bjöd in till träff i Malmö – Det svenska livsmedelssystemet fungerar inte idag, vi står inför stora [...]

Meet Torsebrew Kombucha – Torsebrew kombucha is looking to change the way people drink alcohol-free with [...]

Spray drying and powder technology for food production and protein technology – During this two-day course, you will gain fundamental knowledge about the [...]

Region Skåne efterlyser högkoncentrerat veganskt proteinsubstitut samt energirika klara buljonger – Region Skåne arbetar konsekvent med hållbarhet och är nu ute efter att hitta [...]

Meet SunFeeds – What was the outcome of the support and test runs you received from Foodtech [...]

Meet Ooble Innovations – What happens when a small businesses receives support from the Foodtech [...]

Foodtech Innovation Network Conference 2022 – On May 12 2022, Foodtech Innovation Network invited the food industry, [...]

Centrifugal separation processes for food and protein production: principles, separators, decanters, applications and process design – Course Invitation. During the 2-days the course, the participants will obtain [...]

Tillsammans mot framtidens livsmedelssystem – Foodtech Innovation Network bjuder in till en konferens där du kommer att få [...]

Pressure-driven membrane processes for food protein, 22 – 23 March 2022 – Welcome to this both practical and theoretical course at the pilot plant at LTH [...]