Thank you for showing interest in our members.
We´ll get back to you.

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Archive for november, 2023

Foodtech Innovation Network flyttar det skånska livsmedelssystemet framåt genom att främja innovation, tillväxt och hållbar utveckling 

Publicerad: 30 november, 2023 av Elida Cimic |

Foodtech Innovation Network, som drivs av Innovation Skåne, Lunds Tekniska Högskola och Packbridge, är stolta över att presentera en ny rapport som sammanställer resultat och lärdomar från det treåriga arbetet med att främja innovation och påskynda tillväxten hos små och medelstora företag inom foodtech.  

”Foodtech har makten att revolutionera hur vi producerar, konsumerar och förhåller oss till mat. Genom nya produkter, innovativ teknik och ändrade matvanor, kan vi främja hälsa, hållbarhet och livsmedelssäkerhet. Det är här Foodtech Innovation Network kommer in i bilden.” Berättar Emelie Olsson och Malin Komaiszko, projektledare av Foodtech Innovation Network. 

Foodtech Innovation Network har 126 medlemsföretag, som ligger i framkant med nya och innovativa produkter inom sex kategorier – nya livsmedel, funktionella livsmedel, förpackningar och logistik, drycker, alternativa proteiner och tekniska leverantörer. Medlemsföretagen erbjuds individuellt stöd för att frigöra dess fulla potential så att de kan övervinna hinder, förfina sina strategier och öka sina chanser att lyckas. 

 ”Genom vårt nätverk av tillväxtrådgivare och experter, workshops, seminarier och individuell vägledning hjälper vi företagen att nå sina mål och utvecklas. På sikt bidrar det till att vi tillsammans skapar att hållbart livsmedelssystem som främjar innovation och ökar tillväxten i Skåne.” Berättar Emelie Olsson och Malin Komaiszko, projektledare av Foodtech Innovation Network. 

På tre år har Foodtech Innovation Network uppnått följande resultat: 

  • 126 företag har blivit medlemmar i nätverket och arbetar tillsammans för att främja ett bättre livsmedelssystem. 
  • 165 nya arbetstillfällen har skapats av medlemsföretagen i regionerna Skåne och Blekinge. 
  • 125 nya, innovativa produkter och processer har utvecklats, där 80% av dem har mindre miljöpåverkan än befintliga motsvarigheter på marknaden. 
  • 95 skräddarsydda åtgärder har vidtagits för att möta varje företags särskilda behov och öka deras framgång. 
  • 43 evenemang och möten har arrangerats för att ge medlemsföretagen möjligheter att träffa intressenter i branschen. 
  • Över 1000 nya kontakter, samarbeten och affärsmöjligheter har skapats genom projektets organiserade evenemang. 

Projektets följeforskare, Dr Maria Tunberg poängterar att projektet fyller ett reellt behov. 

”Projektet har som mål att erbjuda praktiskt stöd och expertis till små och medelstora företag. Intervjuer och enkäter bland medlemsföretagen visar på en mycket positiv feedback om stödet från Foodtech Innovation Network. Flera medlemsföretagen har berättat hur de har fått stöd i sin tillväxtresa och har fått värdefulla kontakter och möjligheter som de annars inte skulle haft tillgång till.” säger Dr Maria Tunberg.  

Foodtech Innovation Network har därmed spelat en avgörande roll i att stödja små och medelstora företag inom foodtech att växa och framgångsrikt introducera nya hållbara livsmedelsprodukter på marknaden. Denna inriktning sammanfaller med andra samhällstrender, såsom ökad efterfrågan på hälsosam mat och behov av minskad miljöpåverkan från livsmedelsproduktion och konsumtion.  

Ta del av fullständig rapport