Thank you for showing interest in our members.
We´ll get back to you.

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Archive for januari, 2023

Foodtech Innovation Network – 100 bolag som bidrar till framtidens livsmedelssystem

Publicerad: 31 januari, 2023 av Elida Cimic |

Foodtech Innovation Network arbetar för att öka innovationskraften i små och medelstora företag. Nätverket har nu över 100 medlemmar som får stöd att växa och bidra till framtidens livsmedelssystem.

Livsmedelssystemet är en av de viktigaste pusselbitarna för att bidra till hållbar skillnad i världen. Vad vi äter, hur vi producerar och distribuerar mat har stor påverkan på vår gemensamma klimatpåverkan, sötvattenanvändning och på den biologisk mångfalden. För att möta utmaningarna krävs nya lösningar. Livsmedel är ett styrkeområde för Skåne och den ökande mängden innovativa bolag inom foodtech visar att regionen dessutom är stark på kombinationen livsmedel och tech.

– Vi är glad att vi har lyckats samla så här många bolag och att vi dessutom kan se att arbetet som vi gör hjälper dem framåt. Vi har också samlat många olika kategorier av bolag, allt ifrån bolag som fokuserar på att använda restströmmar, till nya typer av förpackningslösningar, alternativa proteiner och drycker samt lösningar för hantering av vatten säger Emelie Olsson och Malin Komaiszko, från Innovation Skåne som är projektledare för Foodtech Innovation Network.

Foodtech Innovation Network gör insatser på gruppnivå i form av nätverksmöten, kunskapsfördjupande seminarium och kurser men finansierar även individuella insatser direkt till bolaget, exempel på detta är provkörningar, analyser och förpackningsutveckling. Varje bolag har dessutom tillgång till en personlig tillväxtrådgivare som stöttar bolaget.

– Målsättningen är att skapa minst 150 heltidsekvivalenter inom Skåne och Blekinge genom att stödja små och medelstora företag i utveckling och innovationsprocesser med kunskap, infrastruktur och samarbetsmöjligheter. Den långsiktiga målsättningen är att skapa en mer innovativ och hållbar livsmedelsindustri säger Emelie Olsson, projektledare Foodtech Innovation Network.

Att tillvarata och utveckla innovationskraften i små och medelstora företag är av stor vikt för att främja transformationen av livsmedelssystemet och bidra till lösningar på lokala och globala utmaningar samtidigt som bolagen skapar tillväxt.