Thank you for showing interest in our members.
We´ll get back to you.

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Archive for februari, 2024

Foodtech Innovation Network får fortsatt förtroende att driva utvecklingen av framtidens livsmedelssystem i Skåne och Blekinge

Publicerad: 21 februari, 2024 av Elida Cimic |

Foodtech Innovation Network har beviljats fortsatt förtroende att driva utvecklingen av framtidens livsmedelssystem av Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Nytt för den nya projektperioden är att Innovation Skåne, Lunds Tekniska Högskola, Almi Företagspartner Skåne och Malmö Stad går in som partners, och Invest in Skåne som associerad partner.

Genom att bygga vidare på framgångarna och lärdomarna från tidigare genomförda projekt kommer Foodtech Innovation Network att förstärka sin position som en viktig katalysator för innovation inom livsmedelssystemet. Foodtech Innovation Network kommer nu att drivas av befintliga partners Innovation Skåne och Lunds Tekniska Högskola, samt nya partners Almi Företagspartner Skåne och Malmö Stad, och associerad partner Invest in Skåne. Det nya partnerskapet kommer att ge ytterligare en dimension som möjliggör en bredare och mer holistisk syn på branschen.

”Vi är övertygade om att dessa nya partners kommer att tillföra betydande expertis och resurser till Foodtech Innovation Network. Tillsammans kommer vi att kunna driva projektet mot nya höjder och skapa verkliga förändringar inom livsmedelssystemet i regionen”, säger Emelie Olsson, Project Manager.

Tillväxtrådgivning och teknisk expertis inom livsmedelsteknik kommer fortsatt att vara kärnan i projektet. Den nya projektperioden innebär även ett större fokus på att utforska nya Marknadskanaler samt att intensifiera insatserna inom hållbarhet. Med ökad medvetenhet om de globala miljöutmaningarna och konsumenternas efterfrågan på hållbara produkter, kommer Foodtech Innovation Network att vara i framkant när det gäller att främja innovativa och hållbara lösningar inom livsmedelssektorn.

”Vi är angelägna om att bygga vidare på våra tidigare erfarenheter och framgångar. Den nya satsningen kommer att ge oss möjlighet att inte bara stödja företag med teknisk expertis och affärsrådgivning utan också att vara en drivkraft för positiva förändringar inom branschen”, tillägger Malin Komaiszko, Community Manager.

Ta del av den fullständiga rapporten med alla resultat från tidigare arbete med Foodtech Innovation Network genom att klicka dig vidare nedan.

Rapport och resultat

”The large interest in the start up community shows that the Foodtech Innovation Network meets a real need”

Publicerad: 7 februari, 2024 av Elida Cimic |

Foodtech Innovation Network external evaluator Dr Maria Tunberg, has followed the network since the start and shares her insight and reflections on the process and its results during its first three years of operation. 

Jobs are created, and new sustainable food is on the market. Foodtech Innovation Network plays an important role in this development and showcases a positive impact on the foodtech scene in Sweden. I say this from the perspective of the external evaluator of this project. Being an evaluator means acting as a sounding board to the project managers, following up on the project’s proceedings, and not the least supporting knowledge transfer between different projects. I have hence had the pleasure of following their journey from day one. 

My main take away from their journey is that the network and the start up support provided in the project clearly fills a gap in the innovation system. The large interest in the start up community shows that the project meets a real need among foodtech companies. 

Part of the secret sauce seems to be the project management’s exceptional skill in finding a balance between structure and flexibility. Structured in terms of administration, project meetings and coherent and professional communication. Flexible in terms of quickly adapting to the needs of the network members. The project management has put pride in creating a model where the companies constitute the core and other stakeholders has to adapt to the need of the businesses. By doing this, the team has managed to provide companies with what they need, when they need it, and with great precision. 

Foodtech Innovation Network’s focus on new and sustainable food products and services is also very timely. It fits well into other trends in our society such as increasing focus on healthy food and low environmental impact from food production and consumption. 

I also want to highlight all the positive feedback the project has received from the companies in the network. Interviews and surveys among the network members show how the support from the team has helped many companies along their growth journey and given them contacts and opportunities that they would not have had otherwise. 

Foodtech Innovation Network has hence helped many foodtech companies to grow and introduce new sustainable food products on the market. From my perspective, this is an important contribution as healthy, sustainable and locally produced products are important aspects of a resilient and prosperous region. 

MARIA TUNBERG, PARTNER AT ANALYSYS MASON
Maria has extensive theoretical and practical experience of organisational change management, she is especially skilled in issues located in the intersection between digitalisation and sustainability. Maria holds a PhD in Business Development from the Swedish University of Agricultural Sciences.

RESULTS AND LESSONS LEARNED
Find all results and lessons learned from three years of work to increase innovation power and accelerate the growth of small and medium sized enterprises within the field of foodtech in the report below.