Thank you for showing interest in our members.
We´ll get back to you.

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 7 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Author Archive

Foodtech Innovation Network Conference 2021

Publicerad: 8 juni, 2021 av Elida Cimic |

Take part of the Foodtech Innovation Network Conference May 20 2021 and meet the food entrepreneurs and the food actors working towards the food system of the future.

The food system is complex, but we all know that if we want to create a future which is sustainable for planet and people, food is where we need to start. There is no one solution, but many pieces of the puzzle. Innovative value-drive and fast moving SME:s, as our members in the in Foodtech Innovation Network, are part of the solution. Another part is forward-looking larger companies trying to pull their part in contributing to tomorrows food system.  

During the Foodtech Innovation Network conference we had the great pleasure to listen to a mix of speakers starting of with Daniel Skaven Ruben setting the context of the challenge thought his presentation “Unlocking food system opportunities through tech and innovation”. Daniel shared important facts and fascinating insight both on the food system from a planetary point of view as well as from the eyes of an entrepreneur. Sara Maxence shared insights from ICA Sweden in here presentation “Innovating the Future of Food” and invited SME:s for collaboration. Henrik Ringdah shared is thought on way furniture company as IKEA find food so very important in “The IKEA steps to create a better everyday life”.

During the morning we meet in total eight Foodtech Innovation Networks members in studio talks discussion the existence, struggles and future for SMEs within food as well as their work on preventing food waste, alternative proteins and development of new technology.  

Together we create the food system of the future. Today. 

Please feel free to take part part of the conference in the video above.

Agenda:

0:00 Together we create the food system of the future. Today. Moderator: Carin Daal

5:27 Unlocking food system opportunities through tech and innovation Daniel Skaven Ruben, Head of Strategy and Special Projects, Stockeld Dreamery

30:34 Studio talk on preventing food waste Eda Demir Westman, COO, OptiCept Technologies Erik Månsson, CEO, Innoscentia Filip Åkerblom, CEO, Lilla Kafferosteriet

45:17 Innovating the Future of Food Sara Maxence, Innovation Manager, ICA Sweden

1:11:39 Studio talk on alternative proteins Ebba Fröling, COO, Mycorena Eslam Salah, CEO, Lupinta Katarina Furin, CEO, Edgy Veggy

1:25:14 The IKEA steps to create a better everyday life Henrik Ringdahl, Range Selector, IKEA of Sweden

1:46:09 Studio talk on new technology Edvard Hall, CEO, Bioextrax Henrik Thuresson, Business Development Manager, Watersprint

Together we create the food system of the future. Today.

Publicerad: 17 maj, 2021 av Elida Cimic |

This is your chance to meet the food entrepreneurs working towards the food system of the future. On this date, we will officially present our members and invite you to listen and take action on their solutions. We have also invited speakers and actors working to find tomorrow’s solutions within foodtech. Let’s connect and take one more step into the future together, today.

WHEN & WHERE
May 20, 09.00-12.00 CET
Digital and corona-safe, a link will be distributed to your e-mail.
This event is free of charge.

REGISTER HERE!

AGENDA
Together we create the food system of the future. Today.
Moderator: Carin Daal

Unlocking food system opportunities through tech and innovation
Daniel Skaven Ruben, Head of Strategy and Special Projects, Stockeld Dreamery

Innovating the Future of Food
Sara Maxence, Innovation Manager, ICA Sweden

The IKEA steps to create a better everyday life
Henrik Ringdahl, Range Selector, IKEA of Sweden

Studio talks
Foodtech Innovation Network members

Networking
Take the opportunity to discuss everything foodtech related and start new business ventures together.

Sydsvensk satsning ska öka tillväxten inom livsmedelsindustrin

Publicerad: 2 december, 2020 av Elida Cimic |

Sverige är ett av de länder i världen som ligger i topp i innovationsrakningen, men när det kommer till livsmedelsfokuserad innovation hamnar Sverige först på en 14 plats i Europa. Nu lanseras projektet Foodtech Innovation Network med syfte att öka tillväxten hos små och medelstora företag i Skåne och Blekinge. Detta genom att skapa ett nätverk för kunskapsutbyte samt tillgängliggöra testbäddar där företag kan utveckla sina produkter, processer och koncept tillsammans med tekniska experter från olika delar av branschen.

De skånska förutsättningarna är på många sätt unika. Här finns en av världens bästa jordbruksmarker samt världsledande forskning inom livsmedel, material, gastronomi, miljö och animalieproduktion. Trots att hälften av den mat som produceras i Sverige kommer från Skåne, och hälften av den svenska livsmedelsindustrin är skånsk, visar den skånska livsmedelsstrategin 2030 att läget inom flera områden behöver förbättras.

– Trots goda förutsättningar kan vi se hur resurser inte används till dess fulla potential. Genom att stötta innovationskraften hos små och medelstora företag bidrar vi till tillväxt på hemmaplan samtidigt som vi kan sprida innovativa foodtech-lösningar ut i världen, säger Emelie Olsson, Innovationsledare på Innovation Skåne. 

Ett hinder för tillväxt av små och medelstora bolag är avsaknad av testbäddar. Med detta som utgångspunkt har Innovation Skåne, Lunds universitets institution för Livsmedelsteknik och institution för Kemiteknik, Netport Science Park och Packbridge startat projektet Foodtech Innovation Network.

Foodtech Innovation Network har som mål att bidra till tillväxt i Skåne och Blekinge. Detta genom att accelerera innovationskraften i små och medelstora företag inom foodtech som på sikt kan bidra till lösningar på lokala och globala utmaningar genom skalbara innovationer. Projektet tillgängliggör testbäddar där små och medelstora företag kan utveckla sina produkter, processer och koncept tillsammans med tekniska experter. Företagen kommer också att erbjudas utbildning och i vissa fall även innovation- och tillväxtstöd.

Relaterade länkar