Thank you for showing interest in our members.
We´ll get back to you.

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Author Archive

Foodtech Innovation Network får fortsatt förtroende att driva utvecklingen av framtidens livsmedelssystem i Skåne och Blekinge

Publicerad: 21 februari, 2024 av Elida Cimic |

Foodtech Innovation Network har beviljats fortsatt förtroende att driva utvecklingen av framtidens livsmedelssystem av Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Nytt för den nya projektperioden är att Innovation Skåne, Lunds Tekniska Högskola, Almi Företagspartner Skåne och Malmö Stad går in som partners, och Invest in Skåne som associerad partner.

Genom att bygga vidare på framgångarna och lärdomarna från tidigare genomförda projekt kommer Foodtech Innovation Network att förstärka sin position som en viktig katalysator för innovation inom livsmedelssystemet. Foodtech Innovation Network kommer nu att drivas av befintliga partners Innovation Skåne och Lunds Tekniska Högskola, samt nya partners Almi Företagspartner Skåne och Malmö Stad, och associerad partner Invest in Skåne. Det nya partnerskapet kommer att ge ytterligare en dimension som möjliggör en bredare och mer holistisk syn på branschen.

”Vi är övertygade om att dessa nya partners kommer att tillföra betydande expertis och resurser till Foodtech Innovation Network. Tillsammans kommer vi att kunna driva projektet mot nya höjder och skapa verkliga förändringar inom livsmedelssystemet i regionen”, säger Emelie Olsson, Project Manager.

Tillväxtrådgivning och teknisk expertis inom livsmedelsteknik kommer fortsatt att vara kärnan i projektet. Den nya projektperioden innebär även ett större fokus på att utforska nya Marknadskanaler samt att intensifiera insatserna inom hållbarhet. Med ökad medvetenhet om de globala miljöutmaningarna och konsumenternas efterfrågan på hållbara produkter, kommer Foodtech Innovation Network att vara i framkant när det gäller att främja innovativa och hållbara lösningar inom livsmedelssektorn.

”Vi är angelägna om att bygga vidare på våra tidigare erfarenheter och framgångar. Den nya satsningen kommer att ge oss möjlighet att inte bara stödja företag med teknisk expertis och affärsrådgivning utan också att vara en drivkraft för positiva förändringar inom branschen”, tillägger Malin Komaiszko, Community Manager.

Ta del av den fullständiga rapporten med alla resultat från tidigare arbete med Foodtech Innovation Network genom att klicka dig vidare nedan.

Rapport och resultat

”The large interest in the start up community shows that the Foodtech Innovation Network meets a real need”

Publicerad: 7 februari, 2024 av Elida Cimic |

Foodtech Innovation Network external evaluator Dr Maria Tunberg, has followed the network since the start and shares her insight and reflections on the process and its results during its first three years of operation. 

Jobs are created, and new sustainable food is on the market. Foodtech Innovation Network plays an important role in this development and showcases a positive impact on the foodtech scene in Sweden. I say this from the perspective of the external evaluator of this project. Being an evaluator means acting as a sounding board to the project managers, following up on the project’s proceedings, and not the least supporting knowledge transfer between different projects. I have hence had the pleasure of following their journey from day one. 

My main take away from their journey is that the network and the start up support provided in the project clearly fills a gap in the innovation system. The large interest in the start up community shows that the project meets a real need among foodtech companies. 

Part of the secret sauce seems to be the project management’s exceptional skill in finding a balance between structure and flexibility. Structured in terms of administration, project meetings and coherent and professional communication. Flexible in terms of quickly adapting to the needs of the network members. The project management has put pride in creating a model where the companies constitute the core and other stakeholders has to adapt to the need of the businesses. By doing this, the team has managed to provide companies with what they need, when they need it, and with great precision. 

Foodtech Innovation Network’s focus on new and sustainable food products and services is also very timely. It fits well into other trends in our society such as increasing focus on healthy food and low environmental impact from food production and consumption. 

I also want to highlight all the positive feedback the project has received from the companies in the network. Interviews and surveys among the network members show how the support from the team has helped many companies along their growth journey and given them contacts and opportunities that they would not have had otherwise. 

Foodtech Innovation Network has hence helped many foodtech companies to grow and introduce new sustainable food products on the market. From my perspective, this is an important contribution as healthy, sustainable and locally produced products are important aspects of a resilient and prosperous region. 

MARIA TUNBERG, PARTNER AT ANALYSYS MASON
Maria has extensive theoretical and practical experience of organisational change management, she is especially skilled in issues located in the intersection between digitalisation and sustainability. Maria holds a PhD in Business Development from the Swedish University of Agricultural Sciences.

RESULTS AND LESSONS LEARNED
Find all results and lessons learned from three years of work to increase innovation power and accelerate the growth of small and medium sized enterprises within the field of foodtech in the report below.

Foodtech Innovation Network flyttar det skånska livsmedelssystemet framåt genom att främja innovation, tillväxt och hållbar utveckling 

Publicerad: 30 november, 2023 av Elida Cimic |

Foodtech Innovation Network, som drivs av Innovation Skåne, Lunds Tekniska Högskola och Packbridge, är stolta över att presentera en ny rapport som sammanställer resultat och lärdomar från det treåriga arbetet med att främja innovation och påskynda tillväxten hos små och medelstora företag inom foodtech.  

”Foodtech har makten att revolutionera hur vi producerar, konsumerar och förhåller oss till mat. Genom nya produkter, innovativ teknik och ändrade matvanor, kan vi främja hälsa, hållbarhet och livsmedelssäkerhet. Det är här Foodtech Innovation Network kommer in i bilden.” Berättar Emelie Olsson och Malin Komaiszko, projektledare av Foodtech Innovation Network. 

Foodtech Innovation Network har 126 medlemsföretag, som ligger i framkant med nya och innovativa produkter inom sex kategorier – nya livsmedel, funktionella livsmedel, förpackningar och logistik, drycker, alternativa proteiner och tekniska leverantörer. Medlemsföretagen erbjuds individuellt stöd för att frigöra dess fulla potential så att de kan övervinna hinder, förfina sina strategier och öka sina chanser att lyckas. 

 ”Genom vårt nätverk av tillväxtrådgivare och experter, workshops, seminarier och individuell vägledning hjälper vi företagen att nå sina mål och utvecklas. På sikt bidrar det till att vi tillsammans skapar att hållbart livsmedelssystem som främjar innovation och ökar tillväxten i Skåne.” Berättar Emelie Olsson och Malin Komaiszko, projektledare av Foodtech Innovation Network. 

På tre år har Foodtech Innovation Network uppnått följande resultat: 

 • 126 företag har blivit medlemmar i nätverket och arbetar tillsammans för att främja ett bättre livsmedelssystem. 
 • 165 nya arbetstillfällen har skapats av medlemsföretagen i regionerna Skåne och Blekinge. 
 • 125 nya, innovativa produkter och processer har utvecklats, där 80% av dem har mindre miljöpåverkan än befintliga motsvarigheter på marknaden. 
 • 95 skräddarsydda åtgärder har vidtagits för att möta varje företags särskilda behov och öka deras framgång. 
 • 43 evenemang och möten har arrangerats för att ge medlemsföretagen möjligheter att träffa intressenter i branschen. 
 • Över 1000 nya kontakter, samarbeten och affärsmöjligheter har skapats genom projektets organiserade evenemang. 

Projektets följeforskare, Dr Maria Tunberg poängterar att projektet fyller ett reellt behov. 

”Projektet har som mål att erbjuda praktiskt stöd och expertis till små och medelstora företag. Intervjuer och enkäter bland medlemsföretagen visar på en mycket positiv feedback om stödet från Foodtech Innovation Network. Flera medlemsföretagen har berättat hur de har fått stöd i sin tillväxtresa och har fått värdefulla kontakter och möjligheter som de annars inte skulle haft tillgång till.” säger Dr Maria Tunberg.  

Foodtech Innovation Network har därmed spelat en avgörande roll i att stödja små och medelstora företag inom foodtech att växa och framgångsrikt introducera nya hållbara livsmedelsprodukter på marknaden. Denna inriktning sammanfaller med andra samhällstrender, såsom ökad efterfrågan på hälsosam mat och behov av minskad miljöpåverkan från livsmedelsproduktion och konsumtion.  

Ta del av fullständig rapport

Foodtech Forum brought the industry together to create the food system of the future

Publicerad: 2 juni, 2023 av Elida Cimic |

Foodtech Forum, by Foodtech Innovation Network, gathered 400 attendees – indicating the great need to increase the power of foodtech and innovation to create the food system of the future. The Forum resulted in several concrete connections and discussions on new business opportunities, and actions on how to push the food system towards a more sustainable food consumption.

Skåne has become a hub for innovative companies working to create a sustainable and healthy food system. The startups are leading the way with new and alternative paths for a more efficient global food system. That is why Foodtech Innovation Network created the Foodtech Forum – to accelerate the pace, promote collaboration and highlight innovative solutions. It was an opportunity to come together and taste the most recent products on the market, learn about the latest developments in foodtech, discuss the future of food, and network with like-minded professionals. Attendees included leading professionals in the industry and public sector, startups and established companies, investors, retailers, and experts in food science and technology.

”The great interest in the Foodtech Forum shows that foodtech is crucial to create a sustainable food system that can meet future demands here and now. Skåne has a long tradition of producing high-quality food, this expertise is now being combined with cutting-edge technology to create a food system that is not only sustainable but also innovative and competitive on a global scale.”

– Emelie Olsson and Malin Komaiszko, project managers for Foodtech Innovation Network.

Food-tasting exhibition hall

The Foodtech Forum featured a food-tasting exhibition hall with company members from Foodtech Innovation Network. They presented their innovative products with high ambition, creativity, and passion. The evaluation shows that a number of concrete contacts were made during the Forum and that it has already resulted in business opportunities being initiated.

”It was a very well organized and fruitful event. We made 10 connections with good quality that will lead us forward. We can’t wait to return next year!”

– Innoscentia

”Foodtech Forum was a great stage for showcasing the multitude and excellence of startups in Skåne. We met people with an interest in engaging themselves in our company, several service providers that may become relevant down the line, and a couple of consultants with focus on export.”

– InnovaChildfood

Panel discussions
The stage program was divided into three panel discussions on investments, public meals, and sales channels. The first panel included investors Erika Hombert from Hack Capital, Eric-Alan Rapp from Re:food, Daniel Skaven Ruben Angel Investor Foodtech and Hampus Jakobsson from Pale Blue Dot. They discussed trends, needs and the future of foodtech investments but also why Skåne startups are at the forefront of foodtech innovations.

The second panel included Eva Kvanta, Editor in chief at Magasin Måltid, Helena Rappe, Area manager Foodservice at Region Skåne, David Gustavsson, School chef of the year 2021 and Jenny Håkansson, Head of meal, health and care administration at Helsingborg Stad. Together they highlighted the impact new foodtech products have on public meals and what can be done to increase the range of local products to benefit the environment, society and its residents.

The final panel included Sara Maxence, Future Foodsystem Avocate, Peter Ferngård, Strategic Purchaser at Sorundahallarna and Rickard Sandahl, Founder and CEO of Mylla. The discussion revolved around new innovative channels and opportunities to go to market, how to scale as a startup and how the market will develop in the future in terms of new products and reaching the consumer.

The moderator of the day was Analisa Winther, expert on the future of food.

”This was a really great platform to convene the key food system actors in the same room. That’s when the magic happens.”

– Daniel Skaven Ruben, Angel Investor Foodtech

”The Forum gave us many interesting new ideas, so it was good to be there. We probably found four new partners with whom we will start collaborations in one way or another.”

– Peter Ferngård, Strategic Purchaser at Sorundahallarna

Thank you

We would like to thank all member companies that exhibited and pitched at the Foodtech Forum:

Bärta, Angry Camel, Simply No Waste, Scobybaby, Mossagården Eko, Oddbird Internationall, Maisha Deli, Nothing F!SHY, OptiCept Technologies, Alovivum, Nablus Mejerier, Casheury, Saveggy, Diapure, Asta, Hummusson, Veg of Lund, Framtidskultur Halland, Picayune, Scandinavian Algae, Edgy Veggie, Yofix Probiotics, ARWA FoodTech, Agrodit, DoubleGood, InnovaChildfood, Berry Lab, Gnista Spirits, Eatem, Stacky’s, Re:meat, HPP Nordic, Stockeld Dreamery, Glucanova, Koastal, Greenleaf Medical, SHI – Svensk Hampaindustri, Innoscentia, Roots of Malmö, Oh Mungood and Seatrients.

Foodtech Forum samlar branschen för att skapa framtidens livsmedelssystem

Publicerad: 23 april, 2023 av Elida Cimic |

Med en växande befolkning, skenande livsmedelspriser och ett 1,5-graders mål som rusar allt närmare är det viktigare än någonsin att förbättra livsmedelssystemet – och för att göra det behövs innovation. Skåne har blivit ett nav för innovativa företag som arbetar för att skapa framtidens hållbara och hälsosamma livsmedelssystem. Nu bjuder Foodtech Innovation Network, som drivs av Innovation Skåne, Lunds universitet LTH och Packbridge, in till Foodtech Forum för att för att öka farten, främja samarbete och lyfta fram innovativa lösningar.

Foodtech Forum äger rum den 25 april i Slagthuset Malmö och är ett initiativ för att förbättra livsmedelssystemet genom att främja samarbete inom branschen och driva fram innovativa lösningar. Det är en möjlighet att smaka på de senaste produkterna på marknaden från 43 små och medelstora företag, ta del av paneldiskussioner med deltagare i framkant av foodtech och nätverka med över 300 anmälda gäster.

”Det är första gången vi anordnar Foodtech Forum. Syftet med eventet är att visa upp alla de fantastiska företag och lösningar som finns. Detta är också en unik möjlighet att förbättra livsmedelssystemet med konkreta handlingar på plats”, säger Emelie Olsson och Malin Komaiszko, från Innovation Skåne, projektledare för Foodtech Innovation Network, och fortsätter ”Det stora intresset för Foodtech Forum visar att Skåne är navet för foodtech och innovation. Tillsammans kan vi skapa ett mer diversifierat, konkurrenskraftigt och innovativt livsmedelssystem som kan möta framtidens krav här och nu”.

Foodtech är avgörande för att skapa ett hållbart livsmedelssystem som kan möta framtidens krav. Det är en växande sektor som utforskar hur teknologi och innovation kan användas för att förbättra industrin genom att skapa effektivitet och hållbarhet i hur vi designar, producerar, distribuerar, konsumerar och gör oss av med mat. I Skåne har foodtech blivit ett viktigt fokusområde. Regionen har en lång tradition av att producera högkvalitativa livsmedel, denna expertis kombineras nu med banbrytande teknik för att skapa ett livsmedelssystem som inte bara är hållbart utan också innovativt och konkurrenskraftigt på global nivå.

”Foodtech och innovation är nyckeln till att skapa ett hållbart livsmedelssystem för framtiden, därför är det ett av Innovation Skånes prioriterade områden. Vårt mål är att driva innovationskraft inom foodtech och möta globala utmaningar med skånska lösningar, för att på sikt öka tillväxten i regionen” tydliggöra Lotta Törner, VD, Innovation Skåne.

Faktaruta: Foodtech Innovation Network arbetar med att öka innovationskraften i små och medelstora företag genom att stötta företag i deras uppskalningsresa. Foodtech Innovation Network utgår från behovet hos varje enskilt företag och gör individuella insatser så som till exempel expertstöd i livsmedelsteknik, stöd för provkörningar/analyser och förpackningsutveckling. På gruppnivå anordnar Foodtech Innovation Network kunskapsfördjupande seminarium och kurser i det senaste inom livsmedelsteknologi samt erfarenhetsutbyte mellan företagen i nätverket. Foodtech Innovation Network består idag av 121 medlemsföretag och växer.

Foodtech Innovation Network leds av Innovation Skåne, Lunds universitet LTH och Packbridge, och finansieras delvis av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för Skåne och Bleking.

Foodtech Forum: Together we create the food system of the future, today.

Publicerad: 21 mars, 2023 av Elida Cimic |

Foodtech Innovation Network offers a unique opportunity for start-ups, industry professionals, public organizations, investors, and academics to come together and taste the most recent products on the market, learn about the latest developments in foodtech, discuss the future of food, and network with like-minded professionals.

The Foodtech Forum is a half-day event that will take place on the 25th of April in Slagthuset Malmö. It will include a food-tasting exhibition, pitches from the stage, panel discussions, and networking opportunities.

The food industry is rapidly changing, and innovation is playing a vital role in shaping its future. We believe that collaboration is essential to create a sustainable and efficient food system for the future. The Foodtech Forum aims to facilitate this collaboration by bringing together stakeholders from across the food industry. Take the unique opportunity to join, you don’t want to miss it!

Together we create the food system of the future. Today.

Welcome!

25 APRIL 13:00 – 17:00

SLAGTHUSET, MALMÖ

Agenda and registration

Meet Edgy Veggie

Publicerad: 22 februari, 2023 av Elida Cimic |

Edgy Veggie is a Malmö-based start-up that produces smart and sustainable seitan-based alternatives to meat. The vision is to create easily accessible and tasty alternatives that provide plenty of opportunities to try sustainable products without compromising. This is their story.

Hi Katarina Furin, CEO & Founder of Edgy Veggie, tell us a little about yourself, who are you? 

I’m a chemist at heart and have worked as one for a long time. I came in contact with seitan when I was in California 13 years ago. My family and I decided to not eat meat, to see how that would affect us. At that time vegan food started to bloom, and we tried a lot of different substitutes, but thought that seitan was the best. When we moved back to Sweden we couldn’t find seitan, so I decided to do it myself. 

What is Edgy Veggie and tell us about your products? 

We are three founders of Edgy Veggie that started the company in 2020. Our goal was to produce a seitan product in Sweden. It took almost a year of hard work, and some help along the way. When we were satisfied with our recipe and got in contact with a factory, we started selling it online. And then it all went really fast! We got our first products out in 30 stores in March 2022, and today we are in over 200 stores. I’m personally very proud of our journey. 

What is your vision for Edgy Veggie? 

Our vision is to be the biggest company with seitan products on the market. We want to introduce more products with high nutritional value.  

What is needed for SMEs like yours to succeed? 

Well, you can say that we are in the middle of a success story right now and we want to extend it. The sales are going well, but as a startup you always need to have capital. It is expensive to be small. 

How does your product contribute to the food system of the future? 

Our idea is to attract not only vegans and vegetarians. If we really want to make sustainable change, we need other people to come on board as well. To realise that they can eat all the food they like, even if they replace the meat. We can already see a positive effect due to the fact that our products have a similar structure as meat and high nutritional value. In addition to that, we use local products, local producer and contribute with job opportunities in the region. 

What does it mean to be part of Foodtech Innovation Network? 

The biggest benefit is that Foodtech Innovation Network attracts the right people and organisations needed for our business development. Giving us vital opportunities! That helps a lot. 

Foodtech Innovation Network has also managed to address topics that are important to us. Topics that move us forward. And finally, we have also got high value of meeting other startups who face the same struggles as we do. 

Meet Stacky’s

Publicerad: 21 februari, 2023 av Elida Cimic |

Stacky’s is a reaction to the fact that the food industry seems stuck in a never-ending loop to create fake meat. Stacky’s is smarter food, made from Swedish produce without any additives. This is their story.

Hi Mårten Göthberg, Sales Manager, and Stefan Olsson, Founder! What is Stacky’s and how did the company emerge?

The goals were clear: known ingredients, few or no additives, pre-flavoured and don’t focus on imitating meat.

We started out with a vision to make vegan food ”less fanatic” using humour, simple recipes and balanced content. We made a business out of it by importing a number of products from the UK, US and Germany and selling it online to Swedish customers. Our approach of being ”less fanatic” appealed to a number of people such as chefs and nutritionists. This was the starting point for Stacky’s!

Since we don’t want to imitate meat, the product needed to look different – if you see an apple and it doesn’t taste like an apple, you’ll get disappointed. So, the square shape we settled on is not only very effective and great branding, but it also makes people think when they see the product: What is this? How can I use it? And judge the taste and texture based on its own merits.

What is your vision for Stacky’s?

“World domination” – the potential for Stacky’s is huge and we now have a clear plan for growth and expansion – both in terms of products, packaging and market.

Good food available for everyone – that drives us.

What effect has the product on the food system and why is this important to you?

The challenge is to feed 8 billion people without destroying the planet. So, meat is not a viable option. And for the less than 10% who have made an active choice, there is a wide range of products – they are all green and have leaves and stuff on them.

We strongly believe that we need to shift towards plant-based much quicker and that Stacky’s is part of the solution. You could say that it’s low-tech, but by having a price point similar to meat, using whole and known ingredients, a branding that does not limit itself to vegans/vegetarians, we are able to make a difference in schools and other large kitchens now – not in 5-10 years.

Stacky’s is a smarter kind of food and one you can actually understand and more importantly – afford. This makes a huge difference when 8 billion people have to eat every day. Enabling each and every one of us to start taking small steps forward is way smarter than letting a tiny group of fanatic vegans make all the change. And with a red and loud branding – not green and subtle.

How do you benefit from meeting other entrepreneurs in the network?

Being able to exchange contacts in production, packaging etc is great. It’s going to take a long time before any of us are real competitors. Done right, the market is huge when we together make the change towards plant-based! Let’s work together towards that common goal as opposed to trying to keep secrets and do everything ourselves.

You attended the Foodtech Innovation Networks meeting with Region Skåne, how was that?

This was a huge opportunity for us to present Stacky’s to a very interesting customer towards our long-term goal of being part of 1% of the 3M public meals every day in Sweden. A very efficient and well-organized event as well.

Foodtech Innovation Network – 100 bolag som bidrar till framtidens livsmedelssystem

Publicerad: 31 januari, 2023 av Elida Cimic |

Foodtech Innovation Network arbetar för att öka innovationskraften i små och medelstora företag. Nätverket har nu över 100 medlemmar som får stöd att växa och bidra till framtidens livsmedelssystem.

Livsmedelssystemet är en av de viktigaste pusselbitarna för att bidra till hållbar skillnad i världen. Vad vi äter, hur vi producerar och distribuerar mat har stor påverkan på vår gemensamma klimatpåverkan, sötvattenanvändning och på den biologisk mångfalden. För att möta utmaningarna krävs nya lösningar. Livsmedel är ett styrkeområde för Skåne och den ökande mängden innovativa bolag inom foodtech visar att regionen dessutom är stark på kombinationen livsmedel och tech.

– Vi är glad att vi har lyckats samla så här många bolag och att vi dessutom kan se att arbetet som vi gör hjälper dem framåt. Vi har också samlat många olika kategorier av bolag, allt ifrån bolag som fokuserar på att använda restströmmar, till nya typer av förpackningslösningar, alternativa proteiner och drycker samt lösningar för hantering av vatten säger Emelie Olsson och Malin Komaiszko, från Innovation Skåne som är projektledare för Foodtech Innovation Network.

Foodtech Innovation Network gör insatser på gruppnivå i form av nätverksmöten, kunskapsfördjupande seminarium och kurser men finansierar även individuella insatser direkt till bolaget, exempel på detta är provkörningar, analyser och förpackningsutveckling. Varje bolag har dessutom tillgång till en personlig tillväxtrådgivare som stöttar bolaget.

– Målsättningen är att skapa minst 150 heltidsekvivalenter inom Skåne och Blekinge genom att stödja små och medelstora företag i utveckling och innovationsprocesser med kunskap, infrastruktur och samarbetsmöjligheter. Den långsiktiga målsättningen är att skapa en mer innovativ och hållbar livsmedelsindustri säger Emelie Olsson, projektledare Foodtech Innovation Network.

Att tillvarata och utveckla innovationskraften i små och medelstora företag är av stor vikt för att främja transformationen av livsmedelssystemet och bidra till lösningar på lokala och globala utmaningar samtidigt som bolagen skapar tillväxt.

Skånsk innovation och lokala leverantörer leder livsmedelsystemet framåt när ICA-handlare bjöd in till träff i Malmö

Publicerad: 7 december, 2022 av Elida Cimic |

Det svenska livsmedelssystemet fungerar inte idag, vi står inför stora utmaningar gällande miljö, klimat och folkhälsa. För att vända utvecklingen måste tillväxten och innovationskraften i små och medelstora företag accelereras för att snabbare bidra till lösningar på lokala och globala utmaningar. 

Det är just innovativa startups som har lösningarna som kommer att leda till transformationen inom livsmedelssystemet som är nödvändig. De har möjlighet att pådriva utvecklingen och göra att det går snabbt, samt att utmana de stora aktörerna som finns på marknaden redan idag. 

Tisdag den 25 oktober bjöd ICA i samarbete med Foodtech Innovation Network och Lantbrukarnas Riksförbund in till en träff för att stötta innovativa lösningar och lokala leverantörer i Skåne. Drygt 100 handlare och medarbetare från lokala ICA-butiker samt representanter från ICA Sverige besökte Malmö för att ta del av det senaste inom matinnovation. Ett 40-tal lokala startups och matentreprenörer visade upp sina produkter och lösningar för besökarna. 

– Min absoluta förhoppning är att framtidens livsmedelskonsumtion ser exakt ut som det vi ser här idag. Att vi ser nya produkter som utmanar de som finns på hyllan idag. Att vi har nya lösningar, nya innovativa produkter och alternativ som är bättre för planeten, människan och för vår hälsa säger Malin Komaiszko, Innovationsledare, Foodtech, Innovation Skåne. 

– För ICA handlar innovation om ständig förbättring och om att skapa nya möjligheter. Det behövs handlingskraft och mod att prova nytt. Den här träffen är ett sätt att skapa förutsättningar för nya samarbeten och stötta den lokala affären i Skåne säger Sara Maxence, Innovation Manager, ICA Sverige

Målsättningen med träffen var att tillgängliggöra nya produkter för handlare och i förlängningen även slutkonsumenten. På så sätt förenkla och möjliggöra övergången till framtidens hållbara livsmedelssystem. 

– Jag tycker det är vår skyldighet att vara med här idag och vår skyldighet att stå upp för den svenska gröna näringen och göra skillnad på riktigt. Framförallt, att ge marknadsplats åt dem i våra butiker säger Stefan Wieloch, ICA Kvantum Eslöv

Ett av startupen som var på plats var Yelte, medlem i Foodtech Innovation Network. De tillverkar en hampamjölk som löser behovet hos dem som söker efter en produkt med högt näringsvärde och hållbarhet. 

– För oss på Yelte var träffen en jättebra möjlighet att få träffa beslutsfattare som kan vara svåra att nå i vanliga fall. Men också att få feedback som är otroligt värdefull. Man kan alltid testa med vänner och bekanta, men att få en ofiltererad spontan reaktion av någon som är inköpschef eller produktutvecklare är jätte värdefullt för oss säger Peter Andersson, VD, Yelte

Resultat i siffror

Efter evenemanget genomfördes en undersökning bland de startups och matentreprenörer som deltog. Undersökningen visar följande resultat:

 • 96 % tyckte att träffen var värdefull
 • 96 % skapade nya kontakter
 • För 63 % förväntas träffen leda till konkreta affärer
 • Totalt skapades ca 240 kontakter mellan bolag och handlare
 • Ca 100 av kontakterna uppskattas leda till nya affärer för bolagen

Tack

Stort tack till alla ICA-handlare, -medarbetare och övriga -representanter som möjliggjorde och deltog i evenemanget, och ett stort tack till alla startups och matentreprenörer visade upp sina produkter och lösningar för besökarna: Torsebrew Kombucha, Mossagården Eko, Simply No Waste, Lilla Kafferosteriet, Maisha Deli, POOW The Food Hero, Alovivum, Edgy Veggie, & our friends, Gnista Spirits, Scobybaby kombucha, Greenleaf Medical, ConServ Sverige, Nothing F!SHY, Seatrients, Roots of Malmö, Remmarlöv Gårdsbryggeri, Green Fries Sweden, Eslövs Vinäger, Da Aldo, Skånsk Chili, Tamini, Österlenkryddor, FarmUp, Lundabryggeriet, Nordqvistsspettkaksbageri, Lupinta, Oddbird International, Natural Edu, Tosterups Gård, Yelte, EVE Rebellion, BAGERS, Per I Viken Chark, BAGER´s, Arwa Foodtech och Harvest of Ecuador.